رزومه اعضای هیئت علمی

نام خانوادگی

نام

نشانی وبگاه

آرمن

سید ابراهیم

http://faculty.kiau.ac.ir/arman/fa

ابهری لاله

شعله

http://faculty.kiau.ac.ir/abhari-laleh/fa

اسدی امجد

فاضل

http://faculty.kiau.ac.ir/asadi-majd/fa

امینی هرسینی

محدثه

http://faculty.kiau.ac.ir/amini-harsini/fa

بختیاری

معصومه

http://faculty.kiau.ac.ir/bakhtiari/fa

برناکی

فاطمه

http://faculty.kiau.ac.ir/bornaki/fa

پرهیزکار

زرین تاج

http://faculty.kiau.ac.ir/parhizgar/fa

پوردانا

ناتاشا

http://faculty.kiau.ac.ir/qale/fa

تفرشی مطلق

لیلا

http://faculty.kiau.ac.ir/tafreshi/fa

توسلی

کبری

http://faculty.kiau.ac.ir/k-tavassoli/fa

حسینی

سید محمد

http://faculty.kiau.ac.ir/s-hosseini/fa

حشمدار

محمد

http://faculty.kiau.ac.ir/hashamdar/fa

حیدری

فاطمه

http://faculty.kiau.ac.ir/heidari/fa

خادم ازغذی

مریم

http://faculty.kiau.ac.ir/khadem-azghadi/fa

دانشگر

آذر

http://faculty.kiau.ac.ir/daneshgar/fa

دری

زهرا

http://faculty.kiau.ac.ir/dorri/fa

دیوسالار

فرهاد

http://faculty.kiau.ac.ir/divsalar/fa

ذاکری

احمد

http://faculty.kiau.ac.ir/zakeri/fa

رحمانی

نوید

http://faculty.kiau.ac.ir/rahmani/fa

رضایی

محمد علی

http://faculty.kiau.ac.ir/rezaei/fa

سعادت

شهیار

http://faculty.kiau.ac.ir/saadat/fa

سلیمانی

محمد مهدی

http://faculty.kiau.ac.ir/solimani/fa

شریفی

ساغر

http://faculty.kiau.ac.ir/saghar/fa

شوندی

حسن

http://faculty.kiau.ac.ir/shavandi/fa

شیدا

شهرزاد

http://faculty.kiau.ac.ir/sheida/fa

صفاری

نسترن

http://faculty.kiau.ac.ir/safari/fa

فامیل خلیلی

غلامحسن

http://faculty.kiau.ac.ir/familkhalili/fa

فرشید

سیما

http://faculty.kiau.ac.ir/farshid/fa

قائمی

فرید

http://faculty.kiau.ac.ir/ghaemi/fa

کاکاوند

رشید

http://faculty.kiau.ac.ir/moghadami/fa

کریمی بهبهانی

سید محمد

http://faculty.kiau.ac.ir/karimi-behbahani/fa

کوپال

عطاالله

http://faculty.kiau.ac.ir/koppal/fa

گلچوبی

محمدرضا

http://faculty.kiau.ac.ir/golchoobi/fa

ماهیار

عباس

http://faculty.kiau.ac.ir/mahyar/fa

محقق

مهدی

 

محمدی زنوزق

زهره

http://faculty.kiau.ac.ir/mohamadi-zenoozagh/fa

مدرس خیابانی

شهرام

http://faculty.kiau.ac.ir/modares-khiabani/fa

مرادی

حسین

http://faculty.kiau.ac.ir/h-moradi/fa

مقدس محرابی

کیوان

http://faculty.kiau.ac.ir/moghadas-mehrabi/fa

موذنی

علی محمد

http://faculty.kiau.ac.ir/moazeni/fa

مولودی

مهرداد

http://faculty.kiau.ac.ir/molodi/fa

مهرکی

ایرج

http://faculty.kiau.ac.ir/mehraki/fa

نظری

ماه

http://faculty.kiau.ac.ir/nazari/fa

نظیری پور

روحیه

http://faculty.kiau.ac.ir/naziripour/fa

نیکخو

قاسم

http://faculty.kiau.ac.ir/nickhoo/fa

یعقوبی درابی

جواد

http://faculty.kiau.ac.ir/yaghoobi-derabi/fa

هادی‌پورنهزمی

یوسف http://faculty.kiau.ac.ir/hadipour-nehzomi/fa