رزومه مدیران گروه‌های آموزشی

دکتر ایرج مهرکی

مدیر گروه

تحصیلات تکمیلی زبان و ادبیات فارسی

تحصیلات تکمیلی زبان و ادبیات عربی

کارشناسی زبان و ادبیات فارسی

کارشناسی زبان و ادبیات عربی

مشاهده رزومه

--------------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

سرکار خانم دکتر فاطمه برناکی

مدیر گروه کارشناسی و تحصیلات تکمیلی زبان و ادبیات انگلیسی

مشاهده رزومه

 

 

سرکار خانم دکتر کبری توسلی

مدیر گروه کارشناسی و تحصیلات تکمیلی آموزش و مترجمی زبان انگلیسی