زمان جلسات دفاع

به نام خدا

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

دانشکده ادبیات و زبان های خارجی

معاونت پژوهشی

ردیف

نام و نام خانوادگی دانشجو

تاریخ دفاع

ساعت دفاع

عنوان

مکان

استاد راهنما

 1.  

سارا نظیفی

19/06/97

11

بررسی تاثیر رابطه خودتنظیمی از طریق ارزیابی نمونه کارها برروی پیچیدگی و درستی نگارش دانشجویان زبان انگلیسی سطح بالاتر از متوسط

سالن 101

دکتر زهره محمدی زنوزق

 1.  

ناهید حسینی

19/06/97

11

مقدمه و تصحیح انتقادی نسخه جوامع الانشا تالیف حسین هروی

کلاس 203

دکتر شهرزاد شیدا

 1.  

فردین نوری

19/06/97

12

ارزیابی کتاب های جدید انگلیسی دبیرستان در پایه های دهم و یازدهم

سالن 101

دکتر فرید قائمی

 1.  

لعبت بهاران

19/06/97

12

رابطه میان سبک های ادراکی مترجم،اضطراب خواندن به زبان خارجی و کیفیت ترجمه

کلاس 203

دکتر غلامحسن فامیل خلیلی

 1.  

هنگامه تام

19/06/97

14

تاثیر ارزشیابی مستقیم و غیر مستقیم مهارت گفتاری بر صحیح و روان صحبت کردن زبان آموزان

سالن 101

دکتر کبری توسلی

 1.  

فاطمه موسی زاده

19/06/97

14

طبیعت گرایی در اشعار شفیعی کدکنی

کلاس 203

دکتر تورج عقدایی

 1.  

فاطمه گلدار

19/06/97

15

بررسی مقایسه ای رابینسون کروزوئه اثر دنیل دوفو و زنده بیدار اثر ابن طفیل از نقطه نظر عقل فعال ابن سینا

سالن 101

دکتر علی سلامی

 1.  

نسترن ترکاشوند

19/06/97

15

بررسی شخصیت و شخصیت پردازی درآثار محمد علی علومی( پریباد،آذرستان،سوگ مغان،ظلمات،هزار و یک شب نو)

کلاس 203

دکتر آذر دانشگر

 1.  

حسن دهقانی پور

19/06/97

16

تحولات نثر تفسیر فارسی از قرن چهارم تا ششم

سالن 101

دکتر مهدی محقق

 1.  

فائزه احمدی

19/06/97

17

بررسی پسامدرنیسم در ده داستان کوتاه و بلند معاصر فارسی

سالن 101

دکتر فاطمه حیدری

 1.  

سوگل شاهلو

20/06/97

8

بررسی تاثیر سایه نگاری از طریق راهکارهای زایشی بر یادگیری مهارت شنیداری و توانایی خودمحور در میان زبان آموزان

سالن 101

دکتر فرید قائمی

 1.  

زیبا محمدی چایجان

20/06/97

8

بررسی مضامین مشترک در شعر رهی معیری و مهرداد اوستا

کلاس 203

دکتر زرین تاج پرهیزکار

 1.  

الهام معصومی نصفچی

20/06/97

9

بررسی تاثیر استفاده از کارتون به عنوان ابزار آموزشی بر یادگیری همایندها به زبان آموزان ایرانی

سالن 101

دکتر مهرداد مولودی

 1.  

افسانه باغیانی

20/06/97

9

نقد و تحلیل ترجمه فارسی نام های سوره های قرآن کریم و مناسبت نام گذاری آنها بر اساس علم معنا شناسی

کلاس 102

دکتر سهیلا ذوقی

 1.  

فریبا شیربندی

20/06/97

9

جایگاه سفر در اندیشه مولانا و حدیقه الحقیقه سنایی

کلاس 203

دکتر فاطمه حیدری

 1.  

اکبر رنجبری

20/06/97

10

رابطه بین خصوصیات فردی و صحت تلفظ دانش آموزان متوسطه اول ایرانی

سالن 101

دکتر مهرداد مولودی

 1.  

فریده بهمنی

20/06/97

10

تجلی طبیعت در دیوان پروین اعتصامی

کلاس 102

دکتر سهیلا ذوقی

 1.  

اشرف ناجی

20/06/97

10

سبک شناختی رساله سپهسالار

کلاس 203

دکتر فاطمه حیدری

 1.  

یکتا حیدری

20/06/97

11

تاثیر نمایش در روانی و درستی گفتار در میان زبان آموزان کودک ایرانی

سالن 101

دکتر مهرداد مولودی

 1.  

سیده زهرا عباسی

20/06/97

11

بررسی عناصر داستان در آثار بیژن نجدی

کلاس 102

دکتر ماه نظری

 1.  

زهرا اسدی وحدت

20/06/97

12

تاثیر تکرار کار و تکنیک های فراخوانی بر توانایی نوشتن توضیحی و توصیفی زبان آموزان ایرانی

سالن 101

دکتر کبری توسلی

 1.  

ناهید احمدی دوست

20/06/97

12

سرعت روایت در داستان های هفت پیکر بر اساس نظریه ژرار ژنت

کلاس 203

دکتر شهرزاد شیدا

 1.  

فاطمه کمانی

20/06/97

14

انسان در شعر حسین منزوی

کلاس  203

دکتر تورج عقدایی

 1.  

فرشته یوسفیان

20/06/97

14

تاثیر خود ارزیابی و ارزیابی الکترونیکی مهارت ها نوشتاری توسط معلم بر روی زبان آموزان

سالن 101

دکتر محمد حشمدار

 1.  

نفیسه قدوسیان

20/06/97

15

خوانش روانکاوی بازگشت بومی و شهردار کستربریج بر طبق تحلیل رفتار متقابل اریک برن

سالن 101

دکتر محسن حنیف

 1.  

نسرین افشار

20/06/97

15

تاثیر تدریس مستقیم و غیر مستقیم منظورشناسی بروی آگاهی منظورشناسی زبان آموزان ایران

کلاس 203

دکتر محدثه امینی هرسینی

 1.  

مهسا محقق نیا پور

20/06/97

16

بررسی خرافات در رمان انی شرلی نوشته ی لوسی مادمونت گومری بر اساس نظریه روان شناسی بورس هود

سالن 101

دکتر محسن حنیف

 1.  

فربد فرمان

20/06/97

17

بررسی کاربست پذیری نظریه ی" ناپیدایی مترجم" ونوتی در ترجمه های ادبی

سالن 101

دکتر غلامحسین خلیلی

 1.  

مهدی شمس الواعظین

21/06/97

8

تاثیر انواع چند وجهی متن بر توانایی گفتاری زبان آموزان ایرانی

سالن 101

دکتر محدثه امینی هرسینی

 1.  

حمیده بصیری

21/06/97

9

تاثیر بارز کردن با استفاده از تصاویر حرکت و موسیقی بر خلاقیت زبان آموزان در استفاده از کلمات و تمایل به شرکت در مکالمات به زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی میان خردسالان ایرانی

سالن 101

دکتر فرید قائمی

 1.  

وحیده ابراهیمی مجره

21/06/97

9

شخصیت پردازی در سه اثر از رضا امیرخانی رهش- قیدار- ازبه

کلاس 203

دکتر رشید کاکاوند

 1.  

خدیجه عظیمی

21/06/97

10

تاثیر افزایش سطح هوشیاری از طریق فعالیت های نوشتاری بر دانش گرامری فراگیران زبان انگلیسی

سالن 101

دکتر فرید قائمی

 1.  

سمیه کشت پور

21/06/97

10

جلوه های طبیعت در دیوان حسین منزوی

کلاس 203

دکتر تورج عقدایی

 1.  

سمیرا داننده

21/06/97

11

نقش تدریس چند رسانه ای بر وجوه نگارش( پیچیدگی،سلاست و صحت) زبان آموزان ایرانی: با محوریت بررسی بستر نگارش

سالن 101

دکتر زهره محمدی زنوزق

 1.  

ارغوان سبقتی

21/06/97

11

تاثیر آموزش فیلیپینگ بر نوشتار توصیفی نسبت به نوشتار روایی دانش آموزان زبان انگلیسی بعنوان زبان خارجی

کلاس 203

دکتر مهرداد مولودی

 1.  

معصومه حامدی

21/06/97

12

ارتباط بین اضطراب ، استقلال فردی و پیشرفت لغات در یادگیری زبان خارجه بین یادگیرندگان بزرگسال و جوان

سالن 101

دکتر فرید قائمی

 1.  

فریده سلیمانی جای

21/06/97

14

تاثیر رسانه ارتباطی( پیام صوتی در مقابل رسانه متنی) بر نحوه ادب یا نزاکت در تعاملات استاد و دانشجو

سالن 101

دکتر محدثه امینی هرسینی

 1.  

فرنوش امینی

21/06/97

15

تاثیر دگر ارزیابی آنلاین در مقابل خود ارزیابی آنلاین بر نوشتار استدلالی فراگیران زبان انگلیسی

سالن 101

دکتر کبری توسلی

 1.  

منیره خدایاری

21/06/97

16

تاثیر آگاهی ژانر در زبان آموزان ایرانی در توانایی نوشتن استدلالی و توصیفی

سالن 101

دکتر فرید قائمی

 1.  

سپیده توکلی

22/06/97

10

تاثیر متقابل اوزان عروضی و ریتم های موسیقی در غزل های تصنیف شده سعدی

سالن 101

دکتر ایرج مهرکی