زمان جلسات دفاع

به نام خدا

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

دانشکده ادبیات و زبان های خارجی

معاونت پژوهشی

 

ردیف

نام و نام خانوادگی دانشجو

تاریخ دفاع

ساعت دفاع

عنوان

استاد راهنما

1

لیدا مراد زاده

19/06/96

8

بررسی فرهنگ عامه در چرند و پرند علی اکبر دهخدا

آذر دانشگر

2

احمد جدیدی

19/06/96

10

بررسی زمان و مکان از نگاه مولوی

دکتر زهرا دری

3

مریم فیروزگاه

19/06/96

11

حکمت عملی (اخلاق) در بهارستان جامی

دکتر عباس کی منش

4

رامین یوسفی

19/06/96

12

بررسی شعر حجم (یدالله رویایی- بیژن الهی- بهرام اردبیلی- هوشنگ چالنگی- فیروز ناجی)

دکتر ماه نظری

5

شیرین اژدری

19/06/96

14

بررسی مباحث تعلیمی و نوستالژی گذر روزگار در غزلیات حسن پور زاهد( نیلوفر مرداب در کویر بارانی)

دکتر زهرا دری

6

زهره شایسته منش

19/06/96

15

انسان و طبیعت در شعر سهراب سپهری و احمد شاملو

دکتر زهرا دری

7

رویا جاوید گرمی

20/06/96

8

تشویق و تنبیه در آثار تعلیمی ( قابوس نامه ، گلستان سعدی، کلیله و دمنه و اخلاق ناصری)

دکتر ماه نظری

8

پریسا ترابی شندی

20/06/96

9

بررسی فوتوریستی رمان آیا آدم مصنوعی ها خواب 10گوسفند برقی می بینند از دیدگاه پل ویریلیو

دکتر فاضل اسدی امجد

9

تهمینه محمدی جورکویه

20/06/96

10

شخصیت و شخصیت پردازی در رمان درخت انجیر معابد ( احمد محمود )

دکتر احمد ذاکری

10

لیلا ترکاشوند

20/06/96

11

بررسی کارکرد دورنمایه هویت در دو اقتباس تلویزیونی از رمان اما اثر جین آستن

دکتر مهدی شفیعیان

11

فاطمه مرادیان الوار

20/06/96

12

بررسی و مقایسه ی عشق در سوانح العشاق احمد غزالی و عبهر العاشقین روزبهان بقلی شیرازی

دکتر فاطمه حیدری

12

شهین کشانچی

20/06/96

14

صور خیال در دیوان غالب دهلوی

دکتر احمد ذاکری

13

هاجر فتحی اکبری

20/06/96

15

زیبا شناسی (صور خیال )اشعار فتح اله خان شیبانی

دکتر ماه نظری

14

مرضیه رضایی

20/06/96

16

نقد فرمالیستی نامه های عین القضات همدانی

دکتر فاطمه حیدری

15

نادره متوسلی

19/06/96

17

استعاره در اشعار فروغ فرخزاد

دکترزهرا دری

16

یحیی جهانگیری

21/06/96

9

ترجمه و تحلیل آثار داستانی نویسنده سوری ( زهار الشامی) مطالعه موردی کتاب (لیالی المطر الدافئه)

دکتر سید ابراهیم آرمن

17

شهین دامیاره

21/06/96

10

بررسی ادبیات کودکان در مصر، مطالعه موردی (قصص السیره ) و (هابیل و قابیل ) عبدالحمید جوده السحار

دکتر سید محمد حسینی

18

معصومه مرادی

21/06/96

11

ترجمه و تحلیل داستان های کودکان احمد محمود نجیب و مطالعه موردی (الماردالجبار) ،( البوق و الناقوس) ، و الثور العجیب و قصص اخری

دکتر سید ابراهیم آرمن

19

زهرا آذرنگ

21/06/96

12

هویت جنسیتی و رمان چشمهایشان خدا را می دید نوشته ی زورا نیل هرستون و خانه شادی نوشته یادیت وارتون: خوانش نقادانه از منظر تئوری اخلاقی

دکتر بهنوش اخوان

20

معصومه مفتاحی نژاد

21/06/96

14

تحلیل تطبیقی رمان در جاده اثر جک کرواک و دیوانه از قفس پرید اثر کن کسی: خوانش فوکویی

دکتر محسن حنیف

21

راحله احمدی

22/06/96

8

تحلیل و نقد استراتژی ترجمه دکتر ابراهیم الدسوقی شتاء در داستان های صادق هدایت نمونه موردی (زنی که مردش را گم کرد)

دکتر فرهاد دیوسالار

22

سید یاسر نوری

22/06/96

9

معنا شناسی تاریخی و توصیفی واژه ای جهاد در قرآن کریم و آسیب شناسی ترجمه های فارسی  آن  نمونه موردی  شامل 1- کشف الاسرار میبدی2-ترجمه قرآن استادمحمد مهدی فولادوند 3- جامع البیان طبری4- تفسیر المیزان علامه طباطبایی

دکتر فرهاد دیوسالار

23

منیژه آقاکشی زاده

22/06/96

10

بررسی مفاخرات ناصرخسرو در دیوان اشعار

دکتر سهیلا ذوقی

24

وجیهه رمضانی

22/06/96

11

فرهنگ اعلام و شخصیت ها و لغات و آیات و احادیث و اماکن جغرافیایی در تاریخ بلعمی

دکتر زهرا دری

25

فرشته یوسفی

22/06/96

12

اثر تبعید در آثار سامی البارودی

دکتر یوسف هادی پور نهزمی

26

کفاح قادری

22/0/6/96

14

تغذیه در طب ایرانی،اسلامی

دکتر حسن شوندی

27

مریم حسن نژاد

22/0/6/96

15

بررسی ادبیات کودکان در مصر: مطالعه موردی (رحله شنطح) و ( الفیل الابیض) کامل الکیلانی

دکتر یوسف هادی پور نهزمی

28

اکرم نادری

22/06/96

    16

نقد و ترجمه آیات الخلاق سوره نساء ( در ترجمه های مکارم شیرازی- فولادوند خرمشاهی- معزی الهی قمشه ای)

دکتر حسن شوندی

29

شهرام فروغی

22/06/96

17

حکمت عملی در ویس و رامین فخرالدین اسعد گرگانی

دکتر زهرا دری