برگزاری دهمین نشست کتاب ماه

۰۶ مرداد ۱۳۹۵ | ۱۱:۱۹ کد : ۹۰۷ اطلاعیه ها


کشتن مرغ مقلد نقد و بررسی شد

به همت معاونت پژوهشی و انجمن علمی- دانشجویی دانشکدۀ ادبیات و زبان‌های خارجی دانشگاه کرج و حوزۀ هنری استان البرز، روز دوشنبه مورخ 28-4-1395 جلسه کتاب ماه، با عنوان نقد و بررسی کتاب کشتن مرغ مقلد (مینا)، اثر هارپر لی، از ساعت ۱۶ در سالن شهید باهنر دانشکده ادبیات و زبان‌های خارجی آغاز شد.

در ابتدای نشست، دکتر حسین مرادی، مدیر جلسه، خلاصه‌ای از رمان کشتن مرغ مقلد را برای علاقمندان حاضر قرائت کرد تا فضا برای بحث دربارۀ آن فراهم شود. در ادامه نقد و بررسی رمان توسط ایشان و حاضران ادامه یافت.

دکتر مهدی صداقت پیام، مترجم کتاب زمان لرزه و عضو هیات علمی انتشارات سمت، از حاضران این نشست، نکاتی کلیدی درباره رمان ارائه کرد.

موضو‌هایی همچون مذهب کاتولیک هارپر لی، نویسنده رمان، کودکی و ناآگاهی‌های دوران کودکی، مقوله معصومیت، تاکید نویسنده بر نام‌های داخل داستان، توضیح اصطلاحات فارسی و انگلیسی و معادل آنها، آوردن چندبارۀ نام کتاب در رمان، پی‌رنگ خاص داستان، زمان و محل وقوع داستان، بحث دربارۀ نژادپرستی و مسایل پیرامون آن در رمان، فمنیسم و تفاوت‌ها و شباهت‌ها بین زنان و مردان از نکات کلیدی مطرح شده توسط حاضران در این نشست بود.

در پایان، دکتر شهرام مدرس خیابانی، معاون پژوهشی دانشکده، ضمن سپاسگزاری از همۀ شرکت‌کنندگان، اعلام کرد که در نشست کتاب ماه مرداد، رمان نامیرا اثر استاد صادق کرمیار با حضور خود ایشان برگزار خواهد شد.

گزارش: الهام لاینی

عکس: آناهیتا ناصرترابی

مدیر روابط عمومی: آرزو سالکی