کانون زبان و ادب دانشکدۀ ادبیات و زبان‌های خارجی برگزار می‌کند

بایسته‌ها و احتیاط‌های حقوقی قبل و بعد از ازدواج

۱۳ اسفند ۱۳۹۶ | ۰۸:۵۷ کد : ۱۸۱۵ اطلاعیه ها

به نام خدا

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

دانشکدۀ ادبیات و زبان های خارجی

کانون زبان و ادب

بایسته‌ها و احتیاط‌های حقوقی قبل و بعد از ازدواج

با حضور دکتر علی منیری

یکشنبه 13-12-1396

ساعت 12:30 - 14:00

سالن شهید باهنر