جشنوارۀ پاییزۀ پژوهش (۱۳۹۶)

۲۹ آبان ۱۳۹۶ | ۱۵:۴۷ کد : ۱۶۵۶ اخبار دانشگاه

به نام خدا

دانشگاه‌آزاد اسلامی واحد کرج

معاونت پژوهشی

و

انجمن‌های علمی-دانشجویی

دانشکدۀ ادبیات و زبان‌های خارجی

برگزار می‌کنند:

 

جشنوارۀ پاییزۀ پژوهش 1396

 

برای آگاهی از برنامه‌ها و شرایط  ثبت نام  پوستر جشنواره را ملاحظه فرمایید:

پوستر جشنوارۀ پاییزۀ پژوهش 1396

 و

فرم ثبت نام را از پیوند زیر دریافت نمایید:

فرم ثبت نام در جشنوارۀ پاییزۀ پژوهش (1396)